Sessies

Om opgedane kennis en ervaring op een toegankelijke wijze met elkaar te delen heeft All Art Professionals een aantal 'standaard' sessies ontwikkeld. Sommige sessies zijn vooral gericht op het op doen van kennis terwijl er bij andere sessies vooral aandacht is voor de manier waarop we tegen een bepaald thema aankijken of wordt aandacht besteed aan de vaardigheden bij het gebruik van bepaalde methodieken. Elke sessie is volledig gericht op de praktische bruikbaarheid binnen de kunsteducatie.