Graag willen wij van jou horen hoe je tegen samenwerken aankijkt. Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen?
Zoals tijdens de intervisiebijeenkomst besproken, bekijken we dit vanuit de gedachte dat er binnen jouw lespraktijk 'mensen en middelen' nodig zijn en 'activiteiten' uitgevoerd moeten worden. Deze mensen en middelen kun je zelf tot je beschikking hebben en de activiteiten zelf uitvoeren, of je werkt hierin samen met partners.
Door jullie antwoorden te combineren kunnen we 'good practices' van de een terugkoppelen aan iemand die daar een 'verbeter kans' ziet. Daarnaast willen we jouw inbreng gebruiken om vanuit de samenwerking tussen het LKCA, Cultuurconnectie en All Art Professionals te prioriteren waar we de komende periode mee aan de slag zouden kunnen gaan.

Alvast hartelijk dank dat je de tijd neemt om ons van jouw inbreng te voorzien. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 5 tot 10 minuten. De resultaten van deze enquête zullen, als alle intervisiebijeenkomsten geweest zijn, in geanonimiseerde vorm gebundeld worden. De totaal-output wordt vervolgens door de drie organiserende partijen (LKCA, Cultuurconnectie en All Art Professionals) besproken en geanalyseerd. Als je deze resultaten via de mail wilt ontvangen, kun je bij de laatste vraag je emailadres invullen.

{{currentTransition | camelCaseToSentence}}

The webservice is unavailable, please try again later.
There are unsaved changes