KunstKeur

KunstKeur is een onafhankelijke stichting die docenten in de kunsteducatie en amateurkunst certificeert. KunstKeur draagt hiermee actief bij aan de professionalisering van het aanbod binnen de kunsteducatie en amateurkunst in Nederland.

Sinds eind 2016 werken All Art Professionals en KunstKeur intensief samen om kunstdocenten te ondersteunen bij de eigen professionaliteit. In overleg met branchepartijen en beroepsverenigingen wordt een nieuw kader ontwikkeld dat de basis vormt van een digitale zelfevaluatie. Met behulp van deze zelfevaluatie krijgt een ieder een spiegel voor het door ontwikkelen als professional en (bij het succesvol doorlopen van de evaluatie) een kwaliteitskeurmerk om je gemakkelijker te profileren. Dit keurmerk is o.a. zichtbaar op www.kiesjedocent.nl.