Kiesjedocent.nl

Kiesjedocent.nl is dé website waarop kunstdocenten zich profileren en (toekomstige) kunstbeoefenaars hun kunstdocent zoeken, vinden en kiezen.

Kiesjedocent.nl is in juli 2015 gelanceerd door All Art Professionals en inmiddels succesvol uitgegroeid tot een site waarop meer dan 2.000 docenten zich presenteren en waarop vele duizenden bezoekers per maand zoeken, vinden en kiezen. Een uitstekend voorbeeld dat samenwerken werkt!

Sta jij nog niet op Kiesjedocent.nl registreer je dan nu kosteloos!

All Art Professionals heeft er voor gekozen om de deelname van een docent in een specifiek netwerk als belangrijke graadmeter voor zijn of haar kwaliteit(en) te hanteren. Elk netwerk kent immers expliciet of impliciet zijn toetredings- en handhavingscriteria.

Op verzoek van een kunstdocent zoekt All Art Professionals contact met een netwerk om een samenwerking op dit vlak voor te stellen. Een netwerk krijgt op deze manier ook zichtbaarheid op Kiesjedocent.nl in de profielen van de kunstdocenten en met een eigen 'netwerk pagina'.

We vinden het belangrijk dat het netwerk de aangevraagde verbondenheid van een kunstdocent bevestigt en hierover zijn afspraken met het netwerk nodig. Op dit moment zijn (nog) niet alle netwerken beschikbaar, we werken er hard aan om zoveel mogelijk netwerken aan te sluiten.